פעילות בלתי פוסקת של עיכול, הנעה ,ספיגה ,הטמעה והפרשה הינם אתגר יומיומי של מערכת העיכול. האיברים המשתתפים בתהליך עובדים בתיאום ותזמון מושלם ושומרים על תנועה מתמדת של מערכת העיכול ואיזונה.
פגיעה בתפקוד של מערכת זו גורמת לחולשה אשר מהווה בסיס לרבות מהמחלות של האדם המודרני. צמחי מרפא יכולים להחזיר למערכת את הקצב והתנועה הטבעיים, עוזרים בפירוק שומנים, מסייעים בניקוי רעלים , נלחמים בזיהום ומרפאים ריריות פגועות.