רשת תקשורת של סיבים ומוליכים כימיים עצביים מווסתת רבים מהתהליכים הפנימיים ומקיימת את המחזוריות הטבעית עבודה- מנוחה , מתח – הרפיה.
בתקופה זו, של עומס ולחץ מתמיד מצד אחד, וגירויים חיצוניים בלתי פוסקים מצד שני, נמצאות לעיתים מערכות הגוף במצב של עודף פעילות המביא לתשישות.
לצמחי המרפא יש היכולת לסייע בהתמודדות עם מצבים אלו, בהם הקשר גוף-נפש הינו מוחשי מאד ובלתי ניתן להפרדה כגון מתח , קשיי שינה ,כאבי ראש, ירידה בפעילות המח וכך להחזיר את איכות החיים.