הרפואה המסורתית בגישתה ההוליסטית מכוונת לדרך של מניעת מחלות.
אורח חיים,הרגלי תזונה,פעילות גופנית ושינה מספקת, תמיד יהוו את הבסיס לבריאות ולחיונית. צמחי המרפא באים כתמיכה נוספת ורבת משמעות במצבים בהם יש לחזק ולהזין את הגוף עקב שחיקה רבת שנים,מתח מתמשך,פעילות מאומצת או חולשה זמנית.